Välkommen till oss!

Akademikerna Volvo är en koncernövergripande organisation med syfte att stötta våra 11 lokala akademikerföreningar, inom Volvo Group. Akademikerföreningarna finns spridda över Sverige från Malmö i söder till Umeå i norr och sammanlagt har vi cirka 3350 medlemmar inom Volvo.

Förutom inflytande att påverka dina arbetsvillkor så innebär fackligt medlemskap en rad andra fördelar. På vår hemsida hittar du information om hur du kan bidra genom att engagera dig och självklart hur du gör för att bli medlem.