Hoppa till huvudinnehåll

Vårt uppdrag

Vårt uppdrag är stort, brett och viktigt. Vi arbetar för att göra Volvo ännu bättre för dig som akademiker. För att vi ska vara framgångsrika krävs ett starkt inflytande. Det når vi genom aktiva medlemmar, samverkan och en hög anslutningsgrad. Härigenom vill vi uppnå vår vision som är "Trygga kompetenta medlemmar i ett hållbart, föränderligt arbetsliv"!

Visionspyramiden

Trygga kompetenta medlemmar i ett hållbart, föränderligt arbetsliv

I korthet ska koncernföreningen Akademikerna Volvo:

  • tillvarata medlemmarnas intressen inom Volvokoncernen i övergripande frågor.
  • stödja de ingående medlemsföreningarna i deras arbete.
  • vara ett informationsorgan mellan förtroendemän i koncernövergripande uppdrag.
Publicerad: 2021-12-02

Senast uppdaterad: 2024-01-25

Dela sidan