Välkommen till oss!

Vi jobbar rikstäckande och representerar alla Sacomedlemmar inom Randstad i Sverige, inklusive RiseSmart.

Vårt uppdrag är att skapa bra förutsättningar för dig som är akademiker; att du ska ha bra villkor på jobbet, en bra arbetsmiljö, uppleva ditt arbete stimulerande och att du ska ges möjlighet att utvecklas.