Nyheter {from} {to} av 29

Akademikerföreningens årsmöte den 15 november

2022-11-01

Välkommen att träffa oss, ställ frågor och rösta fram kandidater till styrelsen för nästa verksamhetsår.

Maxa din kompetensutveckling! Inbjudan till vårens föreläsningar

2021-02-01

Här kan du anmäla dig till aktiviteterna under vårens Akademikervecka. Deltagandet är kostnadsfritt och alla intresserade är välkomna!

Dags för lönesamtal och lönerevision

2021-02-01

Lönesamtalet kan äga rum under perioden den 22 december–24 februari. Huvudregeln är att du förhandlar för dig själv, men om du vill så kan...

Akademikerföreningens årsmöte den 18 november

2020-11-12

Med anledning av Covid-19 kommer årsmötet att ske via video.

Dags för lönesamtal och lönerevision

2019-01-18

Lönesamtalet kan äga rum under perioden den 14 januari - 4 mars. Huvudregeln är att du förhandlar för dig själv, men om du vill så kan...

Inför lönerevisionen 2019

2019-01-18

Inför lönerevisionen som startar inom kort, är det viktigt att du är registrerad på rätt arbetsgivare hos ditt fackförbund.

Välkommen till Akademikerföreningens årsmöte den 15 november!

2018-10-29

Kom och träffa oss, ställ frågor och rösta fram kandidater till styrelsen för nästa verksamhetsår. Som inledning har vi bjudit in Hélene Björk, HR...

Ny ordförande för Akademikerföreningen på Randstad

2018-05-31

Ian Cho är vald till ny ordförande efter Mary Dahl som går i pension den 1 juni.

Extra årsmöte den 10 april - ny ordförande ska utses

2018-03-19

Vår ordförande går i pension den 1 juni och vi har därför satt in ett extra årsmöte den 10 april.

Dags för lönesamtal och lönerevision

2018-01-30

Huvudregeln är att du som akademikermedlem förhandlar för dig själv, men om du vill så kan Akademikerföreningen förhandla för dig.

Inför lönerevisionen 2018

2018-01-10

Inför lönerevisionen 2018, som startar inom kort, är det viktigt att du är registrerad på rätt arbetsgivare hos ditt fackförbund.

Förändringar i styrelsen

2017-12-04

På Akademikerföreningens årsmöte den 14 november valdes ny styrelse inför kommande verksamhetsår...

Välkommen till Akademikerföreningens årsmöte den 14 november kl. 17-19

2017-10-18

Kom och träffa oss, ställ frågor och rösta fram kandidater till styrelsen för nästa verksamhetsår 2017/18. Som inledning har vi bjudit in Johan...

Akademikerföreningen bjuder på kontorsfika!

2017-09-12

Kom och träffa oss i Uppsala, Göteborg, Stockholm och Malmö...

Engagera dig! Du behövs

2017-09-05

Vill du medverka till en bra arbetsplats för dig och dina kollegor, skapa nya kontakter och bli inspirerad? Då tycker vi att du ska engagera dig i...

Psykosociala arbetsmiljön i fokus

2017-07-05

Arbetsbelastningen och arbetssituationen är extra viktiga för våra medlemmar visar webbenkäten som skickades ut till våra medlemmar. Akademiker är...

Dags för lönesamtal

2017-05-08

Du har som akademiker rätt att själv förhandla om din lön med din chef. Om ni inte kommer överens kan Akademikerföreningen förhandla för dig.

Akademikerföreningen genomför enkät om den psykosociala arbetsmiljön

2017-05-03

En webbenkät har gått ut till alla medlemmar inom Randstad/Dfind/Antenn. Enkäten är öppen t.o.m. 7 maj. Hör av dig till oss om du inte har fått...

Akademikerfika

2017-04-13

Vill du att Akademikerföreningen ska besöka ditt kontor? Mejla till akademikerklubben@randstad.se.

Visa fler