Dags för lönesamtal och lönerevision

Huvudregeln är att du som akademikermedlem förhandlar för dig själv, men om du vill så kan Akademikerföreningen förhandla för dig.

Publicerad: Tisdag 30 jan 2018

Senast uppdaterad: Tisdag 30 jan 2018

Nu är det dags för det årliga lönesamtalet och du kommer att få en kallelse till det från din närmsta chef, förutsatt att du inte redan erhållit 2018 års lön (gäller i regel för den som är anställd senare än 1 november 2017).

Vi rekommenderar alla att ta chansen att få prata om sina prestationer under det gångna året samt få återkoppling på desamma.

Huvudregeln är att du som akademikermedlem förhandlar för dig själv, men om du vill att Akademikerföreningen ska förhandla för dig ber vi att du kontaktar oss och fyller i Akademikerföreningens löneblankett och sänder till akademikerklubben@randstad.se så snart som möjligt, dock allra senast den 16/3.

OBS! Du som akademikermedlem har rätt att få muntlig återkoppling från din chef med ett förslag på preliminär tilldelning före den 15/3. Kontakta oss gärna om du har några frågor eller vill ha tips och råd inför lönesamtalet.

Akademikerföreningens löneförhandlingsblankett 2018