Välkommen till oss!

Saco-S är en förhandlings- och arbetstagarorganisation vid Södertörns högskola. Vi representerar drygt 500 medlemmar som för närvarande tillhör nio olika Sacoförbund.

Styrelsen för Saco-S utses på årsmötet som hålls en gång per år och samtliga medlemmar kallas till det. På årsmötet anger också medlemmarna riktlinjer för styrelsens arbete under kommande år.