Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Saco-S föreningen vid Södertörns högskola företräder Saco-S medlemmar lokalt. I den lokala styrelsen sitter föreningens förtroendevalda. Alla förtroendevalda väljs årligen vid föreningens årsmöte. De förtroendevalda representerar medlemmarna i de lokala informationsgrupperna eller är ledamöter i valberedningen.

Saco-S är en förhandlings- och arbetstagarorganisation vid Södertörns högskola. Vi representerar drygt 500 medlemmar som för närvarande tillhör nio olika Sacoförbund. Lokalorganisationens huvudsakliga uppdrag är att ta tillvara samtliga medlemmars intressen och bevaka att arbetsgivaren följer gällande lagar, avtal och regelverk inom det arbetsrättsliga området.

Styrelsen initierar, bevakar och förhandlar ärenden på såväl individ- som grupp- eller kollektiv nivå i frågor som rör arbetsvillkor, men driver också ärenden som direkt eller indirekt kan få konsekvenser för medlemmarnas arbetsvillkor.

Publicerad: 2018-03-06

Senast uppdaterad: 2018-04-20

Dela sidan