Välkommen till Sacoföreningen vid SJ

Välkommen till Sacoföreningen vid SJ och vår hemsida. Vi är den förhandlingsorganisation som vid SJ AB representerar Sacoförbundens medlemmar vid löne- och kollektivavtalsförhandlingar men även i andra frågor. Vilka vi är och var vi finns i organisatonen hittar du under rubriken "om oss" här ovan