Vilka är med i Sacorådet?

I Huddinge ingår 13 förbund i Sacorådet. Det är de förbunden som har slutit ett samarbetsavtal och har medlemmar som är anställda av Huddinge kommun.

Publicerad: Fredag 16 jan 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 31 maj 2016

Ordförande för Saco i Huddinge kommun

Monica Tillberg Hesselbom
08-535 37489
monica.tillberg-hesselbom@huddinge.se

Akademikerförbundet SSR

Hassan Rahaoui
08-535 352 52
hassan.rahaoui@huddinge.se

Civilekonomerna

-

DIK

Isabelle Vernersson
08-535 370 96
isabelle.vernersson@huddinge.se

Fysioterapeuterna

Tomas Eidling
08-535 370 81
tomas.eidling@huddinge.se

JUSEK

-

Naturvetarna

SA

Jenny Björklund
08-535 308 54
jenny.bjorklund@huddinge.se

 

Sacoförbundet Trafik och Järnväg

-

SRAT

-

STF

-

Sveriges Arkitekter

Björn Sigsjö
08-535 364 53
bjorn.sigsjo@huddinge.se

Sveriges Ingenjörer

Joakim Elgestad
08-535 302 53
joakim.elgestad@huddinge.se

Sveriges Psykologförbund

Annika Sidh Sagelv
08-535 636 15
annika.sidh-sagelv@huddinge.se

Sveriges Universitetslärarförbund

-