FREDAG 11 NOVEMBER
Karlstad

Facklig information

09:00 - 12:00

Fackliga expeditionen, Malmtorgsgatan 4, 65340 Karlstad

Sacoföreningen bjuder in till en föreläsning om arbetsmiljö tillsammans med Arbetsmiljöverket