Hoppa till huvudinnehåll

Kontaktuppgifter

Ordförande
Helene Masth-Larsson
helene.masth.larsson@regionvarmland.se

Vice ordförande 
Jenny Belenos
jenny.belenos@regionvarmland.se

Ledamot
Linda Arvidsson
linda.arvidsson@regionvarmland.se 

Ledamot
Therese Kristoffersson
therese.kristoffersson@regionvarmland.se

 

 

Akademikerförbundet SSR
Jenny Belenos
jenny.belenos@regionvarmland.se 

Akavia (f.d Civilekonomerna och JUSEK)
Marko Lasik
marko.lasik@regionvarmland.se

DIK -Dokumentation Information Kultur
Patrik Hamberg
patrik.hamberg@regionvarmland.se

Fysioterapeuterna
Kristin Malmqvist
kristin.malmqvist@regionvamland.se

Sveriges Lärare
Brita Ahlenius
brita.ahlenius@regionvarmland.se

Naturvetarna
Linda Arvidsson
linda.arvidsson@regionvarmland.se 

SRAT
(Audionomerna)

Vakant

SRAT 
(Barnmorskorna)
Karolina Gabrill Johansson

SRAT
(Logopederna)
Matilda Lindsten
matilda.lindsten@regionvarmland.se

SRAT
(Tandhygienisterna)
Helene Masth-Larsson
helene.masth.larsson@regionvarmland.se

Sveriges Arbetsterapeuter
Elin Widmark
elin.Widmark@regionvarmland.se

Sveriges Farmaceuter
Jessica Hjert
jessica.hjert@regionvarmland.se

Sveriges Ingenjörer
Fredrik Öman
Fredrik.Oman@regionvarmland.se

Sveriges Psykologförbund
Cecilia Branhammar
cecilia.branhammar@regionvarmland.se

Tjänstetandläkarna
Bo Elovsson
bo.elovsson@regionvarmland.se

 

 

Publicerad: 2016-09-29

Senast uppdaterad: 2016-09-29

Dela sidan