Hoppa till huvudinnehåll

Anmälan av skyddsombud

Ny organisation innebär nytt skyddsområde för skyddsombud. Därför måste förbunden anmäla om sina skyddsombud med ny riktig adress.

Ny organisation är nytt skyddsområde

I och med ny omorganisationen inom stadsutvecklingsområdet så är det fr o m nu nya förvaltningsadresser.  Det innebär att förbunden måste skriva om och anmäla in skyddsombud med ny riktig adress. Anmälan upprättas i tre exemplar där arbetsgivaren, skyddsombudet och förbundet erhåller varsitt. Anmälan skall skrivas under av förbundet och skyddsombudet.

Detta är också viktigt om du byter uppdrag i staden generellt. Kom ihåg att göra en omanmälan om du fått nytt uppdrag som skyddsombud då du måste vara kopplad till rätt skyddsområde. 

Skyddsombudet anmäls av kommunombudet till förbundets medlemsregister och till Sacorådet i Göteborgs stad.

Det viktigaste som skall ändras är skyddsområdet dvs vad heter den nya förvaltningen + om det är nytt namn på enhet/område.

När arbetsgivaren kallar till möten skall skyddsombudets skyddsområde stämma med arbetsgivarens organisation och kallelse.

Anvisning för anmälan av skyddsombud

Enligt 10 § arbetsmiljöförordningen ska anmälan av skyddsombud lämnas till arbetsgivaren snarast möjligt efter förrättat val av den organisation eller de arbetstagare som förrättar valet. Anmälan lämnas även vid omval av tidigare skyddsombud.

Om uppdraget som skyddsombud upphör tidigare än vad som angetts i anmälan ska arbetsgivaren underrättas. Detta görs genom att kryssa för i rutan skyddsom­budet har avgått, samt att fylla i personnummer i rutan för personnummer.

Val samt mandatperiod

Skyddsombud utses normalt på tre år av den fackliga organisation som har kollektivavtal med arbetsgivaren.

Publicerad: 2020-11-06

Senast uppdaterad: 2020-11-06

Dela sidan