Hoppa till huvudinnehåll

Ny fackförvaltningsorganisation

Här hittar du dokument, minnesanteckningar och protokoll från referensgrupper mm som berör de nya förvaltningarna. OBS! Vi fokuserar på det fackliga perspektivet dvs. vad förändringarna betyder för din anställning och vilka krav vi ställer på processen ur ett arbetsmiljöperspektiv. Information om processerna ägs av arbetsgivaren.

Aktuellt

Förslag till ny facknämndsorganisation behandlades på CSG den 7 september.   Förslaget samverkades, Saco förklarade sig oeniga i frågan om att överföra Studium och YRGO till NAV samt lämnade synpunkter och förslag vid eventuellt genomförande. Förslag till ny facknämndsorganisation togs upp i KS den 20 september och bordlades till mötet den 18 oktober. Vi återkommer med ny information efter beslut i KS. Under fliken "Dokument och länkar" till höger hittar du tjänsteutlåtandet, Sacos synpunkter mm. (2017-10-03)
 

Ett förslag till förändrad nämnds och förvaltningsorganisationen kommer att samverkas på CSG i september. Därefter ska kS/KF besluta i frågan. Mer information när kallelsen kommer.  (2017-08-31)

Publicerad: 2017-08-29

Senast uppdaterad: 2017-08-29

Dela sidan