Hoppa till huvudinnehåll

Organisation

Saco och Saco förbunden - Vem gör vad?

Då det ofta uppstår fel och missförstånd vad gäller Sacos respektive dess medlemsförbunds mandat i medbestämmandesammanhang följer här ett försök till förtydligande.

Saco-rådet

Saco är en paraplyorganisation, oftast kallad huvudorganisation, likvärdig med LO och TCO. Saco organiserar på nationell nivå 23 olika förbund. I Göteborg finns ett Sacoråd, där 13 förbund ingår och har medlemmar som är anställda av Göteborgs Stad. En viktig uppgift för Sacorådet är att samordna det fackliga arbete som sker inom ramen för Samverkansavtalet. Det innebär att lokala Sacoråd, eller i de fall sådana saknas, Sacorådet i samråd med berörda förbund, utser Sacorådsföreträdare till samverkansgrupperna (LSG, FSG och CSG, samt till dem kopplade arbets- och undergrupper). Sacorådsföreträdare har mandat att företräda medlemmar i de frågor som hanteras inom samverkanssy­stemet, där övergripande verksamhets-, budget, arbetsmiljö- och personalpoli­tiska frågor utgör en stor del. Som Sacorådsföreträdare i en samverkansgrupp har man ett ansvar för alla Sacorådsförbundens medlemmar, vilket bl. a. i vissa fall kan innebära ökade behov av bordläggning /adjungering för Sacorådets del.

Förbundsfrågor

Frågor som rör enskilt förbund, enskild individ, löner och anställningsvillkor samt de som hanteras i enlighet med andra §§ i MBL än de som ersätts av samverkan (§§ 11, 12, 14 och 19) är förbundsfrågor. LAS hanteras inte heller enligt samverkansavtalet. Det är arbetsgivaren som ansvarar för att förhandling sker med rätt part.

Kollektivavtal

Det är förbunden som äger mandat att teckna kollektivavtal. 

 

Publicerad: 2013-07-17

Senast uppdaterad: 2024-02-14

Dela sidan