Hoppa till huvudinnehåll

Lönerevision 2024

Nu är det dags för årets lönerevision, och i år är det totala löneutrymmet 3,1 %.

Våra löner ska vara individuella och differentierade utifrån medarbetarens prestation, måluppfyllelse och bidrag till verksamheten, samt hur medarbetaren ligger i sin roll. Det totala löneutrymmet för alla löneökningar är i år 3,1 %. Det innebär i praktiken att medarbetaren med en ”normal” prestation som motsvarar förväntningarna, får en löneökning som är lägre än 3,1 %. På samma sätt kan den som har presterat över förväntningarna förhoppningsvis få mer än 3,1 %.

Utvecklingssamtalet/medarbetarsamtalet mellan chef och medarbetare är grunden för lönesättningen. Där analyserar du och din chef din arbetsprestation under föregående verksamhetsår (VÅ23), vad du har uppnått, och hur du har uppfyllt dina mål. Uppföljningen kan även ske i job chats/1-2-1s under året.

Målet är att alla medarbetare ska veta på vilka grunder lönen sätts och vad medarbetaren kan göra för att påverka sin lön. I praktiken så förhandlar alltså alla medarbetare själva sina löner i utvecklingssamtalet/medarbetarsamtalet med närmaste chef.

Som lokal facklig organisation i lönerevisionen får vi helhetsbilden av våra medlemmars föreslagna nya löner och bevakar att t ex hela löneutrymmet är fördelat.

I lönesamtalet med din chef informerar din chef dig vad din lön blir och förklarar på vilka grunder den har satts, utifrån er gemensamma analys i utvecklingssamtalet.

Till sist vill vi påminna om att det är arbetsgivaren som sätter lönerna, inte fackföreningarna.

Publicerad: 2024-03-08

Senast uppdaterad: 2024-03-08

Dela sidan