Hoppa till huvudinnehåll

Om oss

Det finns många intressanta frågeställningar som vi vill vara med och påverka och utöva inflytande på. Några av de frågor som Saco-S arbetar med är

  • löneutveckling på arbetsplatsen
  • saklighet i lönesättning
  • jämställdhet
  • möjlighet till kompetensutveckling
  • karriärutveckling
  • en bra arbetsmiljö
  • möjlighet att kombinera föräldraskap med arbetsliv
  • verksamhetsplanering anpassad till våra resurser och mål för verksamheten.

Saco-S arbetar för att det inte ska spela någon större roll för din löneutveckling om du arbetar inom den privata eller statliga delen av arbetsmarknaden. Kompetens och kvalificerat arbete ska löna sig på ESV. Alla ska veta enligt vilka principer lönen sätts och hur du som enskild medlem kan påverka din lön.

Osakligheter i lönesättningen ska undanröjas. Lika lön för lika eller likartat arbete ska uppnås. Individuella skillnader ska grundas på skillnader i kompetens, ansvar och arbetsprestation.

För att nå framgång i detta, är det alltid lättare om en grupp personer med samma värdegrund sluter sig samman och driver frågeställningen. Det är utifrån denna grund Saco-S arbetar. Våra medlemmars intressen ska tas till vara genom att allas talan framförs till arbetsgivaren via Saco-S.

Därför är det viktigt att kommunikationen mellan Saco-S och våra medlemmar fungerar. Vi vill att du som medlem delger oss i styrelsen dina frågor, synpunkter och förslag inom de områden vi arbetar med.

Publicerad: 2018-03-06

Senast uppdaterad: 2022-06-17

Dela sidan