Välkommen till Saco-Posten!

Den största tjänstemannaorganisationen i den svenska delen av PostNord.

Saco-Posten är den lokala akademikerföreningen i den svenska delen av PostNord-koncernen. Vi är idag drygt 1800 medlemmar. Till Saco-Posten blir alla i PostNord anslutna som är medlem i något av Sacos 22 förbund.