Hoppa till huvudinnehåll

Sommarenkäten

Saco-Posten har med anledning av den stora omorganisationen som genomfördes under våren och sommaren skickat ut en enkät till medlemmarna. Detta för att få en bild av hur man ute i organisationen upplevt förändringarna.

PostNord beslutade i februari 2014 att genomföra en större omorganisation i syfte stärka lönsamheten utan att verksamheten tappar fart. Ledningens uttalade mål var att få den nya organisationen på plats så snart som möjligt som det första steget för att kunna påskynda koncernens hela omställningsarbete. Omorganisationen innebar att landorganisation infördes för försäljning och produktion samt gemensamma Affärsområden för utveckling och ägande av PostNords tjänster.

 

Processen var mycket kort och den nya organisationen sjösattes redan den 30 mars. Saco-Posten valde att låta medlemmarna ge sina synpunkter via sommarenkäten. Enkäten genomfördes v 35, svarsfrekvensen var drygt 50 % och den var helt anonym. Enkäten riktade sig till de Saco-Posten medlemmar som ingår i den nya PostNordstrukturen. Syftet med enkäten var att få en tydligare helhetsbild av situationen, som enskilda medlemmar uttryckt oro kring, så att vi med resultatet har fått ett underlag i den fortsatta dialogen med ledningen.

 

Här kommer ett axplock ur enkätsvaren:

93% är för beslutet att slå ihop Meddelande och Logistik.

42% har fått en ny tjänst.

60% har fått ny chef.

75% har på ett eller annat sätt arbetat på sin sommarsemester.

79% har fortfarande, i stort sett, samma arbetsuppgifter.

 

Saco-Posten kommer noggrant att följa upp de psykosociala effekterna av den arbetssituation många medlemmar befinner sig i just nu. 

 

Hela resultatet av undersökningen kommer att skickas till Saco-Postens medlemmar under vecka 37

Publicerad: 2014-09-05

Senast uppdaterad: 2014-10-27

Dela sidan