Försäkringar och pensioner

Information om ditt försäkringsskydd och pensioner.

Publicerad: Torsdag 26 sep 2013

Senast uppdaterad: Torsdag 21 dec 2017

Ibland kan det hända att du av olika anledningar måste vara borta från jobbet. Då och när du pensioneras har du rätt till ersättning från olika försäkringar, som kompensation för ditt lönebortfall.

Läs mer
Ditt försäkringsskydd
Inkomstförsäkring
Så fungerar pensionssystemet
Så mycket skiljer sig bolagens livslängdsantaganden och så här påverkar det din framtida pension (öppnas som pdf)
Bra länkar

             

Ditt försäkringsskydd

Grunden i ditt försäkringsskydd är de lagstadgade försäkringarna. Genom kollektivavtal har du ytterligare försäkringar och ersättningar. De kompletterar de lagstadgade försäkringarna.

De kollektivavtalade försäkringarna gäller för de som är anställda hos en arbetsgivare med kollektivavtal eller hängavtal inom PTK-området. De är:

  • sjuklönhavandeskapslön
  • ITP-P eller ITP tilläggspension innehåller ålderspension, sjukpension och efterlevandepension
  • TGL, tjänstegrupplivförsäkring
  • TFA, trygghetsförsäkring vid arbetsskada
  • avtal om social trygghet vid utlandstjänstgöring

De lagstadgade försäkringarna gäller för alla. De är:

  • arbetsskadeförsäkring
  • sjukförsäkring
  • föräldraförsäkring
  • ålderspensiondelpension

Inkomstförsäkring

I ditt förbund ingår en inkomstförsäkring
För yrkesverksamma medlemmar i de flesta Sacoförbunden ingår en inkomstförsäkring i medlemsavgiften. Ersättningen från a-kassan är högst 14 960 kronor i månaden före skatt. De flesta av Sacoförbunden medlemmar har en betydligt högre månadsinkomst och drabbas av ett stort inkomstbortfall vid arbetslöshet. Inkomstförsäkring utgör därför ett komplement som utökar ersättningen från a-kassan upp till 80 procent  av din lön under som mest 120 dagar. Ersättningstaket för Jusek är 80 000 kronor i månaden. SRAT:s tak är 70 000 kronor och Sveriges Ingenjörers är 100 000 kronor. För att få ersättning från inkomstförsäkringen krävs medlemskap i AEA, Akademikernas erkända a-kassa.

Du har en inkomstförsäkring utan extra kostnad
Jämförelsevis kan sägas att den inkomstförsäkring som ingår i din förbundsavgift kostar nästan 400 kronor i månaden vid en inkomst runt 40 000 kronor i månaden om du tecknar en sådan försäkring hos ett försäkringsbolag. I din redan låga förbundsavgift ingår alltså en inkomstförsäkring som kostar dubbelt så mycket som din förbundsavgift, om du skulle teckna den hos ett försäkringsbolag.

För dig som nyligen har bytt till ett Sacoförbund
När du går med i ett av Sacoförbunden får du tillgodoräkna dig den kvalificeringstid du hade i ditt gamla förbund om det förbundet har en inkomstförsäkring.

Du kan köpa en tilläggsförsäkring
Vissa av förbunden erbjuder också en tilläggsförsäkring för runt 40 kronor i månaden om du vill att inkomstförsäkringen ska gälla en lägre tid.

För mer information kontakta ditt Sacoförbund.

Akademikernas inkomstförsäkring kan du läsa om villkor och premie, räkna ut din egen a-kasseersättning såväl utan som med den kompletterande försäkringen samt fylla i försäkringsanmälan.

Saco-Postens försäkrings- och pensionsinformatörer

Ta gärna kontakt med Saco-Posten när du har frågor om pensioner och försäkringar.

Så fungerar pensionssystemet

Din pension kommer från flera olika håll. Du får allmän pension från staten och tjänstepension från jobbet och du kan själv lägga till ett privat sparande.

Allmän pension från staten

Den allmänna pensionen är den del av pensionen du tjänar in när du jobbar, studerar eller är hemma med små barn. Pensionen baseras på din livsinkomst och beror på flera saker – hur länge du arbetar, hur mycket du tjänar och hur det går för dina premiepensionsfonder och för Sveriges ekonomi.

I det oranga kuvertet ser du hur mycket du hittills tjänat in till din allmänna pension.

Inkomstpension

Inkomstpensionen är den största delen av den allmänna pensionen.

Premiepension

Premiepensionen är en mindre del av den allmänna pensionen, som du får placera själv i fonder.

Är du född 1953 eller tidigare beräknas pensionen delvis efter regler i det gamla pensionssystemet med ATP och folkpension.

Pensionsmyndigheten har hand om den allmänna pensionen.

Tjänstepension från jobbet

När du jobbar på en arbetsplats som har kollektivavtal betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension. Om du har jobbat inom olika avtalsområden kan du ha mer än en tjänstepension.

Logga in på minpension.se för att få en överblick av just din pension.

Privat sparande

Privat sparande är den del av pensionen som du själv kan spara till, utöver den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Det är bra att själv spara för att ha en buffert när du går i pension och det finns många olika sätt att spara på.

Bra länkar

Minpension.se

Minpension.se är en webbplats som ger dig en samlad bild av hela ditt pensionssparande – alltså den allmänna pensionen, tjänstepensionen och ditt privata pensionssparande. Minpension.se har samlat ihop nästan allt pensionssparande i Sverige och dina uppgifter uppdateras med jämna mellanrum. Det här gör att du enkelt kan ta fram prognoser för din egen pension.

Minpension.se


Pensionsmyndigheten

Pensionsmyndigheten har hand om och betalar ut den allmänna pensionen. Varje år görs beräkningar på hur inkomstpensionen utvecklas och vilken pension pensionärerna kan räkna med nästa år. Det är Pensionsmyndigheten som varje år skickar ut det orange kuvertet, där du som fortfarande arbetar kan se en prognos för hur stor din pension kan bli. Du kan också göra egna prognoser för att se hur din pension förändras om du till exempel väljer olika pensionsåldrar.

Om du har nära till pensionen kan du anmäla dig till pensionsträffar som arrangeras över hela landet. Sedan är det hos Pensionsmyndigheten du ansöker om uttag av den allmänna pensionen och om eventuellt bostadsbidrag.

Pensionsmyndigheten


Konsumenternas.se

Hos Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå kan alla privatpersoner skaffa sig objektiv fakta och få vägledning inom bank-, finans- och försäkringsområdet..

Konsumenternas.se


Collectum

Här kan du jämföra och se hur du kan placera den del av din tjänstepension som du kan placera själv.
Collectum är länken mellan tjänstemän som har tjänstepensionen ITP, arbetsgivarna som betalar pensionspremierna och försäkringsbolagen som förvaltar pensionerna.

Collectum.se