Medlingsframställan accepterad

Almega bransch kommunikation har den 17 september accepterat hemställan från Saco om frivillig medling.

Publicerad: Torsdag 26 sep 2013

Senast uppdaterad: Måndag 27 okt 2014

Medlingsinstitutet har därför idag utsett följande medlare:

Christina Rogestam, som tidigare bland annat har varit generaldirektör för Invandrarverket.

Göran Gräslund, som tidigare bland annat har varit personaldirektör på Riksskatteverket och generaldirektör för Datainspektionen.

En preliminär tidpunkt för våra ombudsmäns första träff med medlarna är satt till fredag eftermiddag. Saco-Posten återkommer med information så snart något har hänt i förhandlingarna.