Extra årsmöte i SACO-Posten 2021

Torsdagen den 4 mars hölls ett extra årsmöte för Saco-Posten. Beslut togs om en stadgeändring. Stadgeändringen möjliggör röstning via elektroniskt röstningssystem. Föreningen kommer nu att undersöka möjligheten att gå över till elektroniskt röstningsförfarande när det gäller kandidater till styrelsen.

Publicerad: Torsdag 11 mar 2021

Senast uppdaterad: Torsdag 11 mar 2021