Kollektivavtal

Akademikerförbundens kollektivavtal och respektive kontaktförbund.

För arbetsgivare:  Förhandlingsframställan som kollektivt rör medlemmar i något av våra medlemsförbund ska skickas till det kontaktförbund som ansvarar för ert kollektivavtal, information om vilken e-postadress som ska användas finns under respektive kollektivavtal.

Publicerad: Fredag 29 jan 2021

Senast uppdaterad: Fredag 29 jan 2021

Almega Kompetensföretagen

Kontaktförbund: Sveriges Ingenjörer, forhandling@sverigesingenjorer.se 

Almega Medieföretagen/Publicserviceföretag

Kontaktförbund: DIK, arbetsgivare@dik.se

Almega Tjänsteföretagen/Medieföretagen Tjänstemän (Gröna avtalet)

Kontaktförbund: Akavia, forhandling@akavia.se

In English:

Almega Tjänsteföretagen/Revisions och Konsultavtalet

Kontaktförbund: Akavia, forhandling@akavia.se

ArbetsgivarAlliansen Ideella och idéburna organisationer

Kontaktförbund: Akavia, forhandling@akavia.se

ArbetsgivarAlliansen Skola/Utbildning; samt Folkhögskola

Kontaktförbund: Akademikerförbundet SSR, radgivningen@akademssr.se

ArbetsgivarAlliansen Högskola

Kontaktförbund: Sveriges universitetslärare och forskare (SULF),kansli@sulf.se

ArbetsgivarAlliansen Idrott

Kontaktförbund: Akavia, forhandling@akavia.se

ArbetsgivarAlliansen Skola och Utbildning

Kontaktförbund: Akademikerförbundet SSR, radgivningen@akademssr.se

  • Bransch_Löneavtal SoU_2012-2014
  • Förhandlingsprotokoll Arbetsgivaralliansen Folkhögskola och Skola och Utbildning
  • Information om avtalet Folkbildning Skola & Utbildning Arbetsgivaralliansen 2016

ArbetsgivarAlliansen Teologiska och Ekumeniska organisationer

Kontaktförbund: Akademikerförbundet SSR, radgivningen@akademssr.se

Arbetsgivaralliansen Upplevelse och Kultur

Kontaktförbund: Akavia, forhandling@akavia.se

ArbetsgivarAlliansen Vård och Omsorg

Kontaktförbund: Akademikerförbundet SSR, radgivningen@akademssr.se

Fremia Tjänstemän inom Civilsamhället (f.d. IDEA); 

Fr.o.m. 1 jan 2021 förhandlas avtalet av Akademikerförbunden inom Fremia A, kontaktförbund: Akademikerförbundet SSR, radgivningen@akademssr.se

Svensk Handel (tjänstemannaavtalet)

Kontaktförbund: Akavia, forhandling@akavia.se

Svensk Handel – Systembolaget

Kontaktförbund: Akavia, forhandling@akavia.se

  • Förhandlingsprotokoll Systembolaget 20201201 – 20230430
  • Svensk Handel tjänstemän vid Systembolaget AB 20201201 – 20230430

Svensk Scenkonst; Institutionsteateravtalet (Anställda vid offentligt finansierade teaterinstitutioner)

Kontaktförbund: DIK, arbetsgivare@dik.se

Svensk Scenkonst; Tjänstemannaavtalet
(Tjänstemän vid A. Orkesterföretag,orkesterföreningar och musikstiftelser B. Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella föreningar m.fl..)

Kontaktförbund: DIK, arbetsgivare@dik.se

Särskilda överenskommelser som ingår i kollektivavtalen