Förbund

Presentation av de olika Saco-förbunden som är representerade i Umeå kommun

Publicerad: Tisdag 13 sep 2016

Senast uppdaterad: Tisdag 13 sep 2016

Akademikerförbundet SSRAkademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund och samlar 70 000 medlemmar. Dessa kan vara beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, socionomer samt andra samhällsvetare.

Akademikerförbundet SSR:s lokala kommunförening i Umeå har ungefär 450 medlemmar.

Ordförande i den lokala styrelsen är Joakim Åsberg, tel. 090-16 28 29.

För mer information, se www.akademssr.se.

DIKDIK organiserar oss som arbetar inom kultur och kommunikation. DIK har ungefär 20 000 medlemmar runt om i landet.

I Umeå har DIK ungefär 80 medlemmar. Kontaktperson: Annika Winning, 090-163325.

DIK

Lärarnas riksförbundLärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

LR Umeå kommunförening har 827 medlemmar och representeras på kommunnivå av:

Birgitta Larsson, kommunombud 070-388 97 96

Maria Cronqvist,  biträdande kommunombud 070-627 91 98

Dan Åberg, biträdande kommunombud 070-220 85 53

Lärarnas riksförbund

NaturvetarnaNaturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 32 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Som experter på naturvetares kompetens och arbetsmarknad erbjuder vi specialiserad service kring karriär, lön och arbetsvillkor. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.

Adress: Naturvetarnas kansli i Stockholm

Akademikerhuset
Planiavägen 13, Nacka

Postadress: Box 760, 131 24 Nacka

Telefon växel: 08 – 466 24 80

E-post: medlemsservice:  info@naturvetarna.se

Kontaktperson lokalt: Nina Stenbacka

Naturvetarna

PsykologförbundetPsykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik

Förbundet bildades 1955 och har drygt 10 800 medlemmar

Kontaktperson i Umeå: Lena Svedjehed

Läs mer på psykologforbundet.se

Sveriges arkitekter

Sveriges Arkitekter är fack- och branschorganisationen för alla Sveriges arkitekter och arkitektstudenter. Vi arbetar på uppdrag av våra medlemmar för att skapa bästa möjliga villkor för arkitekternas yrkesutövning.

Sveriges Arkitekter har en bred agenda: förutom fackligt arbete och branschutveckling jobbar förbundet med opinionsbildning samt professions och arkitekturfrågor. Viktiga mål är att göra skillnad i samhället och visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar.

Arkitekt används som ett samlande namn för byggnadsarkitekter, landskapsarkitekter, planeringsarkitekter och inredningsarkitekter. Sveriges Arkitekter är en del av Saco (Sveriges akademikers centralorganisation).

Vår vision: Sveriges Arkitekter gör skillnad i samhället för arkitekturen och arkitekten

Långsiktiga mål:
1.För alla som engagerar sig i samhällsbyggandet är Sveriges Arkitekter den mest trovärdiga kunskapskällan och den givna samtalspartnern.
2.Politiken och näringslivet ska förbättra förutsättningarna för arkitekturen och villkoren för arkitekten.
3.Alla som engagerar sig i samhällsbyggandet förstår hur arkitektur kan skapa värden och nytta för individen och för samhället i stort.
4.Arkitektens arbete och kompetens värderas högt av beställare, arbetsgivare och branschen i stort och våra medlemmar värderar sitt medlemskap högt.

Kontaktperson lokalt är Karin Berggren.

Sveriges arkitekter

Sveriges ingenjörerVi är landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer och en del av
Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Med cirka 144 000 medlemmar är Sveriges ingenjörer ett starkt förbund med stor handlingskraft och resurser att göra nytta.

I Umeå kommun har Sveriges ingenjörer ungefär 60 medlemmar.

Sveriges ingenjörer