Förbund

Presentation av de olika Saco-förbunden som är representerade i Umeå kommun

Publicerad: Tisdag 13 sep 2016

Senast uppdaterad: Fredag 7 okt 2016

Akademikerförbundet SSRAkademikerförbundet SSR är Sveriges ledande samhällsvetarförbund och samlar 67 000 medlemmar. Dessa kan vara beteendevetare, ekonomer, folkhälsovetare, personalvetare, socionomer samt andra samhällsvetare.

Akademikerförbundet SSR:s lokala kommunförening i Umeå har 438 medlemmar.

Ordförande i den lokala styrelsen är Per Olof Backlund, tel. 090-16 19 68.

För mer information, se www.akademssr.se.

DIKDIK organiserar oss som arbetar inom kultur och kommunikation. DIK har ungefär 20 000 medlemmar runt om i landet.

I Umeå har DIK ungefär 80 medlemmar. Kontaktperson:Monica Strandberg Johansson, ordförande 090-164578.

DIK

Lärarnas riksförbundLärarnas Riksförbund är det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare.

Med snart 90 000 medlemmar är vi ett av de största förbunden inom Saco.

LR Umeå kommunförening har 827 medlemmar och representeras på kommunnivå av:

Hans-Erik Carlborg  kommunombud och ordförande 070-220 85 53
Åsa Törnblom biträdande kommunombud 070-679 96 17
Birgitta Larsson biträdande kommunombud, vice ordförande 070-388 97 96

Lärarnas riksförbund

NaturvetarnaNaturvetarna är fackförbundet för akademiker inom naturvetenskap. Våra 32 000 medlemmar arbetar inom life science, jord, skog och miljö, de fysiska vetenskaperna, matematik och data. Som experter på naturvetares kompetens och arbetsmarknad erbjuder vi specialiserad service kring karriär, lön och arbetsvillkor. Naturvetarna är ett partipolitiskt obundet fackförbund inom Saco.

Adress: Naturvetarnas kansli i Stockholm

Akademikerhuset
Planiavägen 13, Nacka

Postadress: Box 760, 131 24 Nacka

Telefon växel: 08 – 466 24 80

E-post: medlemsservice:  info@naturvetarna.se

Naturvetarna

PsykologförbundetPsykologförbundet är den fackliga yrkesorganisationen för psykologer, studerande vid psykologprogrammen samt disputerade i psykologi och pedagogik

Förbundet bildades 1955 och har drygt 10 800 medlemmar

Kontaktperson i Umeå: Lena Svedjehed

Läs mer på psykologforbundet.se

Sveriges arkitekterSveriges Arkitekter är den samlande organisationen för arkitekter, inredningsarkitekter, planeringsarkitekter och landskapsarkitekter.
Förbundet har drygt 12 700 medlemmar, varav 2 600 studenter.

Sveriges Arkitekter har en bred agenda: från fackligt arbete och branschutveckling till professions- och arkitekturfrågor. Viktiga mål för Sveriges Arkitekter är att göra skillnad i samhället, visa på betydelsen av arkitekturens förutsättningar och påverka arkitektens villkor.

Sveriges Arkitekter Övre Norrland omfattar Norrbottens och Västerbottens län.

Kontaktperson lokalt är Patrik Jansson, planeringsarkitekt FPR/MSA, 

Sveriges arkitekter

Sveriges ingenjörerVi är landets största nätverk för högskoleutbildade ingenjörer och en del av
Saco (Sveriges akademikers centralorganisation). Med cirka 144 000 medlemmar är Sveriges ingenjörer ett starkt förbund med stor handlingskraft och resurser att göra nytta.

I Umeå kommun har Sveriges ingenjörer ungefär 60 medlemmar. Lokal kontaktperson: Maria Lindman 090-161335

Sveriges ingenjörer