Hoppa till huvudinnehåll

Om Sacorådet

Sacorådet består av samtliga Sacoförbund som finns representerade i Umeå kommun.

Sacorådets uppgifter är bland annat att handlägga de frågor som enskilt förbund delegerar och att vara förbundens kontaktorgan i frågor som är av gemensam och övergripande intresse. Rådet utser även representanter i partssammansatta och andra organ och hanterar även tvärfackliga och allmänna kontakter med arbetsgivaren. Dessutom arbetar Saco-rådet för att stärka samhörigheten mellan förbunden lokalt och för att utgöra ett forum för diskussion av gemensamma frågor.

Sacorådets styrelse träffas ungefär en gång i månaden, normalt sista fredagen i varje månad.

Sacorådets stadgar

Publicerad: 2016-09-09

Senast uppdaterad: 2016-09-09

Dela sidan