Ombud

Basenhetsombud

Som basenhetsombud är Du Sacos representant i klinikens basenhetsråd (BER). Reglerna för denna samverkan med arbetsgivaren finns i vårt Samverkansavtal, som är ett kollektivavtal mellan Örebro läns landsting och de fackliga organisationerna d v s Läkarförbundet, övriga Sacoförbund, Vårdförbundet, SKTF och Kommunal. Läs mer om basenhetsombud

Skyddsombud

Huvudskyddsombud eller motsvarande på respektive förvaltning och område. Läs mer om skyddsombud