Ombud

SACOrådet representeras av fackliga ombud som är valda av SACO-rådet och respektive förbund. De medverkar i samverkansgrupper för SACOrådet på olika nivåer i Region Örebro Län (RÖL). Här redovisas bara större områdens representanter. Kontakta områdets representant om du vill veta vem din lokala SACO representant är.

Senast uppdaterad: Måndag 4 sep 2023

Samverkansombud

Som samverkansombud är Du Sacos representant på områdets samverkansgrupp. Reglerna för denna samverkan med arbetsgivaren finns i vårt Samverkansavtal, som är ett kollektivavtal mellan Region Örebro Län och de fackliga organisationerna d v s Läkarförbundet, övriga Sacoförbund, Vårdförbundet, Vision och Kommunal.

Skyddsombud

Huvudskyddsombud eller motsvarande på respektive förvaltning och område.