Hoppa till huvudinnehåll
Kalendarium

Kalender

Dagordning för extra årsmöte i SACO-rådet Region Örebro Län

 

2024-17/4 kl. 17.00, Järnvägsgatan 16b, samt via TEAMs

 

  • 1. Mötets öppnande.
  • 2. Mötets behöriga utlysande.
  • 3. Fastställande av dagordning, övriga punkter.
  • 4. Val av årsmötesfunktionärer. Ordf./Sekr./ Justerare./ev extra revisor
  • 5. Omröstning om upplösning av SACO-rådets ideella förening, Reg nr. 875001-1275

Antal röster enligt årsmötets fackförbund och aktiva förbund, har representant invald i SACO-rådet, vid denna omröstning. Se bilaga

  • 6. Övriga frågor
  • 7. Mötet avslutas.