Basenhetsombud

Samverkansgrupper i områden i RÖL som Sacorådet representerar i:

Publicerad: Onsdag 3 maj 2017

Senast uppdaterad: Fredag 30 jun 2017

Central Samverkan: Anders Bäckman/Kerstin Engström
Hälso- och Sjukvårdens samverkan: Anna Djurberg /Birgitta Wounsch
Regionledningen: Carina Persson 
Regional Utveckling Mattias Wahll
Regionservice: Marcus Kihlgren/Mårten Odell 
FOU: Anders Bäckman/Ole Brus
Folktandvården: Caroline Arvidsson/Marie Hollingworth 
Område Närsjukvård Väster Vakant
Omr. NS Örebro Söder: Louise Andersson /Anna Erichs
Omr. NS Norr Irja Randfeldt /Anne Berg
Omr. Medicin och Rehabilitering: Sandra Caris/Susanne Malmqvist
Omr. Opererande och Onkologi: Lenar Karlsson/Anna Djurberg
Omr. Thorax, Kärl Och Diagnostik: Lena Karlsson
Omr. Hab. Och Hjälpmedel: Ylva Ehrenbåge/Elisabet Damberg
Omr. Psykiatri: Beatrice Jardeberg