Välkommen till Sacorådet!

Sacorådet i Göteborgs Stad är ett samarbetsorgan för de 14 Sacoförbund som organiserar medlemmar anställda i Göteborgs Stad och som ingått ett samarbetsavtal.

Vilka som sitter i Sacorådets styrelse 2023 hittar du här.

Sacorådets akviteter hösten 2023

Vecka 38 är lika med AKademikerveckan. I bifogade PDF kan du läsa om vilka lunchseminarier som vi erbjuder. Det är bara att gå in via länken och delta.

Akademikerveckan program.pdf

Utbildningar hösten 2023

Höstens grundkurs startar den 27 september och du kan anmäla dig via vårt kalendarium