Välkommen till oss!

Sacorådet i Göteborgs Stad är ett samarbetsorgan för de 14 Sacoförbund som organiserar medlemmar anställda i Göteborgs Stad och som ingått samarbetsavtal.

Nominera årets skyddsombud!

Varje förbund kan nominera till årets skyddsombud till Sacorådet, som utser 2 personer som varit extra aktiva som skyddsombud över tid. Det bli en stor prisceremoni med blommar och tal på Rådhuset den 22/10 2020. Vill du tipsa om någon särskild person så ta kontakt med ditt förbund. Det är förbundet som nominerar.

Nominera årets skyddsombud!

Varje förbund kan nominera till årets skyddsombud till Sacorådet, som utser 2 personer som varit extra aktiva som skyddsombud över tid. Det bli en stor prisceremoni med blommar och tal på Rådhuset den 22/10 2020. Vill du tipsa om någon särskild person så ta kontakt med ditt förbund. Det är förbundet som nominerar.