Välkommen till oss!

Sacorådet i Göteborgs Stad är ett samarbetsorgan för de 15 Sacoförbund som organiserar medlemmar anställda i Göteborgs Stad och som ingått samarbetsavtal.

 Här hittar du all facklig information om de organisationsförändringar som pågår i Göteborgs Stad


Ny förskole- och grundskoleförvaltning              

Ny facknämndsorganisation  

SDN-organisation

 

 

Bild från Sacorådets frukostseminarium kring Intraprenad 20171013.Tomas Hedin AFH.