Välkommen till Sacorådet!

Sacorådet i Göteborgs Stad är ett samarbetsorgan för de 15 Sacoförbund som organiserar medlemmar anställda i Göteborgs Stad och som ingått ett samarbetsavtal.

Skyddsombudens dag den 26/10 2022. 

Sacorådet har i år utsett två mycket erfarna skyddsombud som båda har jobbat hårt och tålmodigt med att lyfta arbetsmiljöfrågorna på sina arbetsplatser. Stort tack och grattis till Anette Eriksson, Akademikerförbundet SSR samt Malin Ehrnberg Lekberg, Sveriges Arbetsterapeuter. Ceremonin hölls på rådhuset tillsammans med Kommunal, Vision, Lärarförbundet och Vårdförbundet. Arbetsgivaren representerades av Nina Miskovsky samt Jenny Bromam, Personalberedningen. 

Utlottning av fruktkorg, där över 50 arbetsplatser och skyddsombud  anmälde sig, fick 12 arbetsplatser besök av oss måndagen den 24/10. Vi vill på detta sätt uppmärksamma Skyddsombudens roll i vår stad. Ni är så viktiga för vår arbetsmiljö. Tack Jasmina, Susanne, Simon, Malin, Ida, Anna, Karin, Nina, Lisa, Jessica, Charlotte och Katarina! 

 

 

Vill du vet vilka som sitter i Sacorådets styrelse i Göteborgs Stad?