Välkommen till Sacorådet!

Sacorådet i Göteborgs Stad är ett samarbetsorgan för de 14 Sacoförbund som organiserar medlemmar anställda i Göteborgs Stad och som ingått ett samarbetsavtal.

Sacorådet 2023

Har nu bildat en ny styrelse och vi har haft vårt första ordinarie styrelsemöte. Ny ordförande är Erén Andersson, Akavia. 

Länk till Årsmötets protokoll samt styrelseprotokoll hitter du här

Vill du vet vilka som sitter i Sacorådets styrelse i Göteborgs Stad 2023?

Utbildningar 2023

Nu ligger Sacorådets grundkurs i vårt kalendarium. Om du är ny som fackligt förtroendevald och behöver fylla på med ny kunskap så är du välkommen att söka. Du behöver även vara registrerad som förtroendevald hos ditt förbund. Mer info hittar du här

Snart kommer du hitta kortkurserna Ny som Skyddsombud och Ny i samverkan på den här sidan också.