Välkommen till oss!

Sacorådet i Göteborgs Stad är ett samarbetsorgan för de 14 Sacoförbund som organiserar medlemmar anställda i Göteborgs Stad och som ingått samarbetsavtal.

Sacorådet hälsar dig välkommen till vår hemsida 2020


Är du intresserad av att engagerad dig fackligt. Ta gärna kontakt med oss så berättar vi mer.