Välkommen till oss!

Sacorådet i Göteborgs Stad är ett samarbetsorgan för de 15 Sacoförbund som organiserar medlemmar anställda i Göteborgs Stad och som ingått samarbetsavtal.

 Här hittar du all facklig information om de organisationsförändringar som pågår i Göteborgs Stad


Ny förskole- och grundskoleförvaltning              

Ny facknämndsorganisation  

SDN-organisation

Vårens kursprogram hittar du HÄR.

Broschyr riktad till nyanställda hitta du HÄR.

 

Kalendarium Visa hela kalendern

MÅNDAG 19 FEBRUARI

Sacorådets ordinarie styrelsemöte

Sacokansliet 09:00 - 11:00

FREDAG 23 FEBRUARI

Facklig grundkurs dag 2(4)

Sacokansliet 09:00 - 16:00