Välkommen till oss!

Sacorådet i Göteborgs Stad är ett samarbetsorgan för de 14 Sacoförbund som organiserar medlemmar anställda i Göteborgs Stad och som ingått samarbetsavtal.

 


 Just nu ser vi över innehållet på vår hemsida. Det gör att den kan se lite "ofärdig" ut ibland. Vi ber om överseende med detta. Du kan fortfarande anmäla dig till höstens kurser under fliken kalender/kalendarium. Har du tankar om vad som bör finnas på hemsidan? Skicka ett mail till eva.karlefjard@socialresurs.goteborg.se