Välkommen till oss!

Sacorådet i Göteborgs Stad är ett samarbetsorgan för de 14 Sacoförbund som organiserar medlemmar anställda i Göteborgs Stad och som ingått samarbetsavtal.

Sacorådet har haft årsmöte och har valt en ny ordförande. 

Johanna Morgensterns, kommunombud Saco är ny ordförande i Sacorådet Göteborg.

Vi välkomnar Johanna, som redan har erfarenhet från styrelsearbetet och som kommmunombud både för Saco och Akademikerförbundet SSR!