Välkommen till oss!

Sacorådet i Göteborgs Stad är ett samarbetsorgan för de 15 Sacoförbund som organiserar medlemmar anställda i Göteborgs Stad och som ingått samarbetsavtal.

Här hittar du aktuell information om Sacorådets arbete 2018

Bild till höger visar Sacorådets styrelse nyvalda presidium. Från vänster Karin Sivertz, vice ordförande, Bengt Ekberg, andre vice ordförande samt Caroline Söderlind Löfdahl, ordförande.


Hur kan Göteborgs Satd bli en attraktivare arbetsgivare? Sacorådets stora enkätundersökning bland 1100 medlemmar hittar du HÄR.

Vårens kursprogram hittar du HÄR.

Broschyr riktad till nyanställda hitta du HÄR.

 

Kalendarium Visa hela kalendern

TISDAG 29 MAJ

Ordförandefrukost

First Hotel G, centralstationen. Entré mittemot Nordstan. 08:00 - 10:00

MÅNDAG 11 JUNI

TORSDAG 16 AUGUSTI