Ny Stadsdelsorganisation

Här hittar du dokument, minnesanteckningar och protokoll från referensgrupper mm som berör de nya förvaltningarna. OBS! Vi fokuserar på det fackliga perspektivet dvs. vad förändringarna betyder för din anställning och vilka krav vi ställer på processen ur ett arbetsmiljöperspektiv. Information om processerna ägs av arbetsgivaren.

Publicerad: Tisdag 29 aug 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 29 aug 2017

Aktuellt

 Stadsdeldirektörerna har på eget initiativ startat en utredning av framtidens SDF. Läs mer på Intranätet om förändringsuppdragen. (2017-08-31)