Rapporter från CSG

Här kan du läsa våra rapporter från CSG. Vill du läsa själva protokollen så finns dessa på ditt Intranät. CSG har möte torsdagar var 3:e vecka 6/2, 27/2 osv.

Publicerad: Onsdag 26 jun 2019

Senast uppdaterad: Måndag 10 feb 2020