ONSDAG 14 OKTOBER

Ordförandeträff för "nya ordföranden - föreningar" hösten 2015

08:30 - 10:00

Mötet riktar sig till nya ordförande i våra lokala Sacoföreningar eller ordföranden i nya föreningar

Fokus för detta möte är hur vi skall arbeta för att engagera våra medlemmar och bedriva vår verksamheter i respektive förvaltning.

Kontakt vid frågor Anders Andersson anders.andersson@saco.goteborg.se 031-368 5756