TISDAG 15 SEPTEMBER

Ordförandeträff I hösten 2015

08:30 - 10:00

Inbjudan riktar sig till ordförande i våra lokala Sacoföreningar.

Fokusfråga på detta möte är förvaltningarnas samverkan kring budget 2016. Vilka frågor är viktiga att bevaka ur ett Sacoperspektiv. 

Vi träffas på Sacokansliet, Stampgatan 15. Hållplats Svingeln.

Kontakt vid frågor Anders Andersson anders.andersson@saco.goteborg.se 031-368 5756