FREDAG 6 NOVEMBER

Ordförandeträff

13:00 - 15:00

Ordförandeträff för lokala Sacoföreningar i Göteborgs Stad

Fokusfråga på detta möte är förvaltningarnas samverkan kring budget 2016. Vilka frågor är viktiga att bevaka ur ett Sacoperspektiv. 

Vi träffas på Sacokansliet, Stampgatan 15. Hållplats Svingeln

Kontakt vid frågor LIselotte Hakeberg liselotte.hakeberg@saco.goteborg.se 031-368 57 60