ONSDAG 25 NOVEMBER

Sacofest

16:45 - 20:00

Välkommen på årets Sacofest.

Sacofest handlar om att uppmärksamma det arbete som fackligt förtroendevalda som sitter i FSG eller LSG samt skyddsombuden utför för sina arbetskamrater. Årets fest hålls på Skansen Lejonet onsdagen den 25 november. Förutom mat och dryck får du en guidning i skansen och höra dess i vissa avseenden spännanade historia. Klicka i blocket till vänster så får du mer information.

Kontakt vid frågor Anders Andersson anders.andersson@saco.goteborg.se 031-367 5756