TORSDAG 8 OKTOBER

Samverkansutbildning V

Sacorådet inbjuder fackliga företrädare som representerar Saco i LSG/FSG att deltag i en halvdagsutbildning kring aktuella samverkansfrågor Inbjudan hittar du här:

Inbjudan

Kontakt vid frågor Liselotte Hakeberg liselotte.hakeberg@saco.goteborg.se