ONSDAG 18 MARS

Arbetsmiljöträff

13:00 - 15:00

Välkommen till nätverksträff i arbetsmiljöfrågor.

Arbetsmiljöträffarna syftar till att underlätta kontakt och informationsspridning mellan Sacos skyddsombud i staden. Träffarna är främst att likna vid en nätverksträff där gemensamt viktiga frågor kan dryftas. Vi lär av varandra! Andra förtroendevalda i samverkansgrupper än skyddsombud är också välkomna på dessa träffar. Plats: Sacokansliet, Stampgatan 15 4 vån.

Kontakt vid frågor Liselotte Hakeberg liselotte.hakeberg@saco.goteborg.se

Ja tack, jag kommer!