TISDAG 24 NOVEMBER

Arbetsmiljöutbildning

08:30 - 12:00

Vi ger tillsamman med Lokalförvaltningen en halvdagsutbildning om innemiljö.

Kursen kommer att fokusera på de vanligaste problemen i innemiljö, enkäter, mätningar, ett ärendes gång, ventilation osv.Program

Kontakt vid frågor Liselotte Hakeberg liselotte.hakeberg@saco.goteborg.se