MÅNDAG 5 DECEMBER

Lunchseminarium för lokala Sacostyrelser

11:00 - 13:00

First Hotel G, Centralstation

Lunchseminarium för ledamöter i lokala Sacostyrelser eller ledamöter i FSG i SDF  Östra Göteborg, Stadsbyggnadskontoret, Kulturförvaltningen samt SDF Västra Göteborg. Inbjudan klicka här.

Anmälan

Kontakt vid frågor Caroline Löfdahl caroline.lofdahl@saco.goteborg.se