ONSDAG 19 OKTOBER
Sacokansliet, Stampgatan 15, hållplats Svingeln

Ny som skyddsombud

08:30 - 12:00

En halvdagsutbildning för dig som är ny som skyddsombud och som inte gått grundkursen. Kursen är fulltecknad.

Under förmiddagen tar vi bland annat upp:

  • Vad ska vi uppnå med arbetsmiljöarbetet?
  • Vad innebär det att vara skyddsombud?
  • Samverkan med arbetsgivaren.
  • Lagar och regler för arbetsmiljöarbetet.
  • SAM systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Arbetsmiljöarbetet och Samverkan Göteborg
  • Skyddsrond, skyddskommité samt andra begrepp.
  • Stöd i ditt uppdrag som skyddsombud 

. Klicka här för att få fram inbjudan som du ska bifoga din ledighetsansökan för facklig utbildning med bibehållen lön.

Kontakt vid frågor Anders Andersson anders.andersson@saco.goteborg.se 0707-854970