MÅNDAG 12 DECEMBER
Stampgatan 15

Sacorådets styrelsemöte december 2016

09:00 - 12:00

Sacorådets styrelse sammanträder en gång i månaden och diskuterar aktuella fackliga frågor med speciellt fokus på arbetsmilj och samverkansfrågor