MÅNDAG 11 SEPTEMBER
Sacokansliet, Stampgatan 15. Hållplats Svingeln.

Facklig grundkurs hösten 2017

09:00 - 16:00

Sacorådet anordnar två gånger per år en facklig grundkurs över fyra dagar. Fokus är arbetsmiljö och samverkan men även andra områden som lönebildning tas upp. Kursen vänder sig till dig som är relativt ny som fackligt förtroendevald eller som sktyddsombud.

Inbjudan till kursen hittar du HÄR.

Kursen är fulltecknad. Du som anmäler dig efter kl. 12.00 21/8 kommer att hamna på en reservlista och kontaktas om någon tackar nej till sin plats.

Kontakt vid frågor Caroline Löfdahl caroline.lofdahl@saco.goteborg.se