MÅNDAG 8 MAJ

Sacorådets styrelsemöte maj

Sacorådets styrelse sammanträder en gång i månaden och diskuterar aktuella fackliga frågor med speciellt fokus på arbetsmiljö och samverkansfrågor.