MÅNDAG 27 FEBRUARI

Sacorådets styrelsemöte februari 2017

09:00 - 12:00

Sacorådets styrelse sammanträder en gång i månaden och diskuterar aktuella fackliga frågor med speciellt fokus på arbetsmiljö och samverkansfrågor.