FREDAG 13 OKTOBER

Vad är intraprenad?

08:00 - 10:00

Ska intraprenad bli den dominerande verksamhetsformen i Göteborgs Stad? Chefsfrukost för Sacoanslutna chefer i Göteborgs Stad.

Intraprenad brukar förklars med att det är en verksamhet inom offentlig förvaltning som på uppdrag bedrivs självständigt av en grupp anställda. (Istället för att läggas ut på entrapenad). 

Utvärderingen av två kommunala verksamheter i Göteborgs Stad visar bland annat på positiva effekter som forskaren hittat.

På seminariet deltar Lisbeth Lindahl, forskare FOU iväst samt Tomas Edin, enhetschef AFH.

Forskarrapporten kan du hämta HÄR.

Inbjudan hittar du HÄR

Seminariet är fulltecknat

Kontakt vid frågor Anders Andersson anders.andersson@saco.goteborg.se 031-3685756