MÅNDAG 16 MARS
Hotell First G, Centralstationshuset

Medlemsmöte 2 omorganisation 2020 enbart chefer

08:00 - 10:00

Hotell First G, Centralstationshuset

Fackligt möte för chefer i Sacoförbund som arbetar inom SDN och socialresursförvaltning

Du är välkommen på ett fackligt informationsmöte med anledning av den pågående organisationsförändringen i staden. Inbjudan riktar sig till chefer i Sacoförbund som arbetar i SDN och socialresursförvaltning.

Vi kommer att informera om hur Sacorådet tillvaratar medlemmarnas intressen under detta år och vilka frågor vi som facklig organisation driver i partssamverkan på olika nivåer. Vi kommer även att informera om de generella bemanningspriciper som gäller vid bildandet av nya förvaltningar eller flytt till befintliga förvaltningar.

Sacorådet erbjuder frukostmöten vid tre tillfällen, ett tillfälle riktar sig enbart till chefer.  Frukostbuffé ingår. Anmälan sker via nedanstående formulär. Mötena genomförs inom ramen för facklig information. Begär ledigt utan löneavdrag för att delta. HR i alla stadsdelar har informerats. 

Frukostmötena är mellan kl. 08.00 – 10.00 på First Hotel G som ligger i Centralstationshuset. Entré mot Nordstan. Hotellfrukostbuffé serveras. Max 40 per möte. Anmälan bindande.

Anmälan: