MÅNDAG 8 NOVEMBER
Digital och/eller på plats

Grundläggande facklig kurs hösten 2021 - dag 3

Kursen genomförs under 4 dagar:

13 september 2021
14 oktober 2021
8 november 2021
9 december 2021

Tider samtliga dagar är mellan 9-16.30

Digital och/eller på plats

Sacorådet genomför under andra halvåret 2021 en fyradagarskurs för nya skyddsombud och fackliga företrädare. Anmäl dig till den grundläggande facklig grundkursen.

Kursinnehåll

Störst utrymme ges grundläggande samverkans-och arbetsmiljöutbildning. Andra områden som tas upp är

  • lönebildning
  • rehabilitering
  • mötes-och förhandlingsteknik
  • förtroendemannalagen
  • diskriminering
  • LAS och AB.

Föreläsningar varvas med diskussioner och gruppövningar.

Kursledare är Eva Karlefjärd och Sacoförbundens kommunombud medverkar som föreläsare.

Plats: Utbildningen sker i dagsläget digitalt, länk skickas ut innan.

Anmälan görs i formuläret nedan. Glöm inte att begära ledigt för facklig utbildning hos dina arbetsgivare i god tid.

Har du frågor kontakta Eva Karlefjärd på mejl eva.karlefjard@saco.goteborg.se eller på 0736-657460

Inbjudan att lämna till chef vid ansökan om ledighet hittar du här: Inbjudan till höstens utbildning till ag

Välkomna
Sacorådet i Göteborgs Stad

Kontakt vid frågor Eva Karelfjärd eva.karlefjard@saco.goteborg.se 031-367 9191