TORSDAG 4 MARS
Digitalt

Grundläggande facklig kurs våren 2021 - dag 2

Kursen genomförs under fyra dagar.

25 januari 2021
4 mars 2021
23 mars 2021
22 april 2021

Tider samtliga dagar kl 9.00 - 16.30

Sacorådet genomför under första halvåret 2021 en fyradagarskurs för nya skyddsombud och fackliga företrädare. Anmäl dig till den grundläggande facklig grundkursen.

Kursinnehåll

Störst utrymme ges grundläggande samverkans-och arbetsmiljöutbildning. Andra områden som tas upp är

  • lönebildning
  • rehabilitering
  • mötes-och förhandlingsteknik
  • förtroendemannalagen
  • diskriminering
  • LAS och AB.

Föreläsningar varvas med diskussioner och gruppövningar.

Kursledare är Eva Karlefjärd och Sacoförbundens kommunombud medverkar som föreläsare.

Plats: Utbildningen sker i dagsläget digitalt, länk skickas ut innan.

Anmälan görs i formuläret nedan. Glöm inte att begära ledigt för facklig utbildning hos dina arbetsgivare i god tid.

Har du frågor kontakta Eva Karlefjärd på mejl eva.karlefjard@saco.goteborg.se eller på 0736-657460

Inbjudan att lämna till chef vid ansökan om ledighet hittar du här: Inbjudan till vårens utbildning till ag

 

Välkomna
Sacorådet i Göteborgs Stad

Kontakt vid frågor Eva Karlefjärd eva.karlefjard@saco.goteborg.se