TORSDAG 3 MARS
Stampgatan 15

Grundläggande facklig kurs våren 2022 - dag 2

09:00 - 16:30

Sacorådet genomför under första halvåret 2022 en fyradagarskurs för nya skyddsombud och fackliga företrädare.

Kursinnehåll

Störst utrymme ges grundläggande samverkans-och arbetsmiljöutbildning. Andra områden som tas upp är

  • lönebildning
  • rehabilitering
  • mötes-och förhandlingsteknik
  • förtroendemannalagen
  • diskriminering
  • LAS och AB.

Föreläsningar varvas med diskussioner och gruppövningar.

Kursledare är Eva Karlefjärd och Sacoförbundens kommunombud medverkar som föreläsare.

Plats: Utbildningen sker i dagsläget digitalt, länk skickas ut innan.

Glöm inte att begära ledigt för facklig utbildning hos dina arbetsgivare i god tid.

Har du frågor kontakta Eva Karlefjärd på mejl eva.karlefjard@saco.goteborg.se eller på 0736-657460

Inbjudan att lämna till chef vid ansökan om ledighet hittar du här

 

Välkomna
Sacorådet i Göteborgs Stad

Kontakt vid frågor eva karlefjärd eva.karlefjard@saco.goteborg.se +46313679191