TORSDAG 15 SEPTEMBER
Stampgatan 15

Grundläggande facklig kurs hösten 2022

09:00 - 16:30

Stampgatan 15, vån 4 Lokal Oden

Sacorådet genomför under hösten 2022 en fyradagarskurs för nya skyddsombud och fackliga företrädare.

Kursen genomförs under 4 heldagar/torsdagar

Torsdag 15/9
Torsdag 13/10
Torsdag 10/11
Torsdag 8/12

Tider samtliga dagar är 9-16.OO ca

Kursinnehåll

Störst utrymme ges grundläggande samverkans-och arbetsmiljöutbildning. Andra områden som tas upp är

  • lönebildning
  • rehabilitering
  • mötes-och förhandlingsteknik
  • förtroendemannalagen
  • diskriminering
  • LAS och AB.

Föreläsningar varvas med diskussioner och gruppövningar.

Kursledare är Eva Karlefjärd och Sacoförbundens kommunombud medverkar som föreläsare.

Plats: Utbildningen sker i dagsläget på plats men kan ändras till digitalt utifrån FHM:s rekommendationer

Anmälan görs i formuläret nedan. Glöm inte att begära ledigt för facklig utbildning hos dina arbetsgivare i god tid. 

Har du frågor kontakta Eva Karlefjärd på mejl eva.karlefjard@saco.goteborg.se eller på 0736-657460

Välkommen önskar Sacorådet!

Kontakt vid frågoreva karlefjärdeva.karlefjard@saco.goteborg.se+46313679191

Anmälan

Fackligt uppdrag
Kontakt vid frågor eva karlefjärd eva.karlefjard@saco.goteborg.se +46313679191