TORSDAG 8 SEPTEMBER
Stampatan 15 vån

Ny som Skyddsombud september

09:00 - 12:00

Stampgatan 15 vån 4

Sacorådet anordnar halvdagsutbildningar för dig som nyligen fått ett uppdrag som skyddsombud och som inte gått den grundläggande fackliga kursen. Utbildningen sker på Stampgatan 15, men kan komma att ändras till digitalt beroende av FHM:s rekommendationer.

Under denna halvdag tar vi upp:

  • Vad ska vi uppnå med arbetsmiljöarbetet?
  • Vad innebär det att vara skyddsombud?
  • Samverkan med arbetsgivaren.
  • Lagar och regler för arbetsmiljöarbetet.
  • SAM systematiskt arbetsmiljöarbete.
  • Arbetsmiljöarbetet och Samverkan Göteborg
  • Skyddsrond, skyddskommité samt andra begrepp.
  • Stöd i ditt uppdrag som skyddsombud.

Anmälan ny som skyddsombud